لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک ها

( ۵۷ )

بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال باید همه مجموعه‌ها از جمله بانک‌ها با کار جهادی در خدمت رونق تولید قرار گیرند، گفت: سیستم بانکی باید راه‌های تأمین سرمایه درگردش بنگاه‌ها را شناسایی کند.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »