لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازار ارز

( ۵۱ )

پیش بینی روند بازار مسکن از سه زاویه
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است سه فاکتور اصلی بر رسیدن تورم ماهانه قیمت مسکن پایتخت به بیش از ۱۰ درصد طی یک ماه پایانی فصل بهار اثرگذار بوده است.

شوک های گذرا در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز دارای شوک های گذرا و موقتی است ، گفت: تمام تلاش خود را برای کنترل بازار ارز انجام می دهیم تا تعادل به این بازار بازگردد.


بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بر بازار ارز مسلط شده است، گفت: نرخ ارز نهایت ۸ الی ۹ هزار تومان باید باشد و مابقی حباب قیمتی است.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »