لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازار ارز

( ۴۱ )


ضرورت به کارگیری تدبیر در بازار ارز
حسین عبده تبریزی با تاکید بر این که در کوتاه مدت انتظارات نقش مهمی در تعیین قیمت ها دارد، بر ضرورت به کارگیری سیاست های مناسب در بازار ارز تاکید کرد.تمدید اختیارات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار و در این جلسه مصوب شد تا اختیارات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز تا یک سال دیگر به منظور ادامه روند ثبات در بازار ارز تمدید شود.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  »