لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسهیلات ساخت

( ۲۲ )
افزایش ۵۴ درصدی تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان
هم‌اکنون در تهران ۱۷۰ میلیون تومان به انبوه‌سازان حرفه‌ای و کسانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند برای ساخت هر واحد تعلق می‌گیرد که این رقم در سال گذشته ۱۱۰ میلیون تومان بود.


تسهیلات به سمت تولید انبوه هدایت شود
رجبی، با بیان اینکه رونق گرفتن بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد، گفت: اجرای سیاست های تشویقی و پرداخت تسهیلات سازندگان را به سمت تولید گسترده و انبوه مسکن هدایت می کند.
 «  ۱  ۲  ۳  »