لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسهیلات خرید

( ۱۳ )

بهترین روش معامله ملک در رهن بانک
برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راه‌های مختلفی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و به دنبال آن انتقال قانونی سند است.


راه صحیح برای تنظیم بازار مسکن
یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن ضروری است، اعلام کرد: متاسفانه امکانات بانک هم محدود است.
28 هزار خانه اولی خانه دار شدند
عملکرد 11 ماهه بانک مسکن در سال 96 از خانه دار شدن 28 هزار خانه اولی با تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم خبر می دهد. «  ۱  ۲  »