لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسهیلات خرید

( ۱۹ )بهترین روش معامله ملک در رهن بانک
برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راه‌های مختلفی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و به دنبال آن انتقال قانونی سند است.


راه صحیح برای تنظیم بازار مسکن
یک صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن ضروری است، اعلام کرد: متاسفانه امکانات بانک هم محدود است.

 «  ۱  ۲  »