لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رحیمی انارکی

( ۷۳ )
بسته بانک مسکن برای جهش تولید
مدیر عامل بانک مسکن بسته جهش تولید در سال 99 که برای رونق بخشی به بازار مسکن و ساختمان تدوین شده است را رونمایی کرد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »