لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رحیمی انارکی

( ۹ )

اتحاد استراتژیک برای تمامی بانک ها ضروری است
ابوالقاسم رحیمی انارکی با تاکید بر الزامات اتحاد استراتژیک بانک‌ها گفت: خیلی به موضوع اتحاد استراتژیک از سوی بانک ها توجه نشده است و پیش از اتحاد سرمایه ای باید زمینه اتحاد غیرسرمایه ای بانک ها فراهم شود.
توافق اولیه برای تامین منابع مسکن اجتماعی
ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه بازار مسکن در ۶ ماه دوم سال نوسان قیمتی نخواهد داشت، گفت: تا پایان ماه درباره محل تامین منابع مورد نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی تعیین تکلیف می کنیم.


مسیر یابی چشم انداز فعالیت ها در نمایشگاه
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به فلسفه برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان، عنوان کرد: حضور تخصصی دو طرف عرضه و تقاضا صنعت ساختمان در نمایشگاه منجر به هدفمندی فعالیت های بازار می شود.

جزییات سند راهبردی بانک مسکن ١٤٠٠
عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام کرد: برنامه های اجرایی و عملیاتی «سند راهبردی بانک مسکن 1400» حداکثر تا پایان شهریور ماه برای یک دوره پنج ساله و مطابق با برنامه ششم توسعه کشور تهیه و تدوین خواهد شد.