لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مرادی

( ۳۳ )


کاهش بهای تمام شده منابع در سال 97
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تشریح عملکرد بانک مسکن در سال 97، یکی از نکات مهم این عملکرد را کاهش بهای تمام شده منابع در راستای هدف تعیین شده سال قبل، عنوان کرد.


کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به دلیل افزایش تعدد برگ ناشی از افزایش سپرده است و در طی ۴ سال این کاهش بی سابقه بوده است


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »