لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مرادی

( ۴۰ )

مزیت اصلی افتتاح حساب قرض الحسنه
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تشریح مزایای حساب قرض الحسنه در این بانک، انگیزه اصلی از افتتاح این حساب را مشارکت مردم در اجرای برنامه های انسان دوستانه عنوان کرد.
کاهش بهای تمام شده منابع در سال 97
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تشریح عملکرد بانک مسکن در سال 97، یکی از نکات مهم این عملکرد را کاهش بهای تمام شده منابع در راستای هدف تعیین شده سال قبل، عنوان کرد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »