لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

آذربایجان شرقی

( ۲۹ )

تکمیل ۴۴۰۰ واحد مسکن مهر در آذربایجان‌شرقی
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر استان نیمه تمام باقی مانده است که ۴۴۰۰ واحد تا پایان اسفند و یک هزار واحد نیز تا پایان نیمه اول سال ۹۹ به اتمام خواهد رسید.

 «  ۱  ۲  ۳  »