لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

صندوق پس انداز مسکن

( ۱۴ )

تداوم رشد منابع صندوق پس انداز مسکن
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در مرداد ماه سال جاری منابع صندوق پس انداز بانک مسکن به 9.2 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد سالانه و 5 ماهه آن نیز تداوم داشته است.

تجهیز منابع در صندوق پس انداز مسکن
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد صندوق پس انداز مسکن در خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 45.4 درصد بوده و به رقم 8.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد بالای منابع صندوق پس انداز مسکن
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد سالانه منابع صندوق پس انداز مسکن در انتهای سال 1396 به سطح 51 درصد رسیده، که نسبت به رشد کل سپرده های غیردولتی، بالاتر بوده است.

28 هزار خانه اولی خانه دار شدند
عملکرد 11 ماهه بانک مسکن در سال 96 از خانه دار شدن 28 هزار خانه اولی با تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم خبر می دهد.

رشد 73 درصدی منابع صندوق پس انداز مسکن
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی منابع صندوق پس انداز مسکن در مهر ماه سال جاری به میزان 7.35 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مهر ماه سال قبل رشد 73 درصدی را ثبت کرده است.

 «  ۱  ۲  »