لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مجلس شورای اسلامی

( ۲۳ )بررسی قانون بانک مرکزی و قانون نظام بانکداری
لاریجانی با تاکید بر همراهی بانک مرکزی در حل چالش های بانک ها، گفت: بررسی قانون بانک مرکزی و قانون نظام بانکداری در کمیسیون مربوطه پایان یافته و در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است. «  ۱  ۲  ۳  »