لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مجلس شورای اسلامی

( ۲۰ )
بررسی قانون بانک مرکزی و قانون نظام بانکداری
لاریجانی با تاکید بر همراهی بانک مرکزی در حل چالش های بانک ها، گفت: بررسی قانون بانک مرکزی و قانون نظام بانکداری در کمیسیون مربوطه پایان یافته و در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است.

الزامات «توسعه‌ای» شدن بانک مسکن
علی اصغر یوسف نژاد، گفت: با تغییر ماموریت بانک مسکن به بانک توسعه‌ای، امکان ساماندهی بازار مسکن فراهم خواهد شد که این اجرای ماموریت نیاز به منابع نقدی دارد.

 «  ۱  ۲  »