لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسهیلات تبصره ای

( ۱۸ )

ورود 281 میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن به بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری
سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن از پرداخت 4 هزار و 994 فقره تسهیلات مشارکت مدنی از محل قرارداد عاملیت به بافت فرسوده و بازآفرینی شهری سراسر کشور از ابتدای سال جاری تا مقطع 98/7/28 خبر داد.

 «  ۱  ۲  »