لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مرکز آمار

( ۹ )

عرضه جدید مسکن در کشور کاهش یافت
گزارش مرکز آمار ایران از فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری کشور، از افزایش 3.1 درصدی تیراژ صدور پروانه ساختمانی در یکساله 96 نسبت به یکسال 95 خبر می دهد.
رکورد بیشترین ساعت کار در ایران
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به بررسی ساعت کار در بازار کار ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها پرداخته است.

نبض قیمت مصالح ساختمانی در تهران
مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، آخرین تحولات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی شهر تهران در تابستان 96 را اعلام کرد.


پایان رکود در بخش مسکن و ساختمان
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از این است که رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان به 7.1 درصد رسیده و این دومین فصل متوالی است که رشد این بخش مثبت گزارش شده است.