لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

قربانی

( ۴ )
ورود بخش مسکن به فاز رونق
رشد ارزش افزوده ی بخش مسکن برای سه فصل متوالی مثبت شده است که نشانه های ورود حوزه ی ساختمان و مسکن به فاز رونق مشاهده می شود.

گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال گذشته ٣.٧ درصد بوده است، گفت: در سال ٩۶ تمام گروه‌های اقتصادی مثل نفت، صنایع، معادن و خدمات رشد مثبت داشت.

دولت بدنبال رشد غیر تورمی بخش مسکن
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که دولت به دنبال رونق غیرتورمی در بخش مسکن است و نمی‌خواهد رونق‌های حبابی سال‌ های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در اقتصاد ایران تکرار شود.

تداوم رشد اقتصادی مثبت در بهار ۹۶
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، گفت: شاخص تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی در سه ماهه ابتدای امسال ۵.۵ درصد رشد دارد.