لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بیمه البرز

( ۳ )


تضمین کیفیت ساختمان ها با نظارت شرکت های بیمه گر
معاون فنی بیمه البرز گفت: اجباری شدن بیمه ساختمان ها به دلیل مکانیسم های خاص نظارتی در این صنعت و همچنین توان کارشناسی بالای بیمه ها قطعاً به بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور منجر خواهد شد.