لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازآفرینی شهری

( ۹۴ )

ساخت ۴ هزار واحد مسکن امید در خراسان رضوی
در طرح بازآفرینی شهری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح‌های نوسازی و تسهیلات به خراسان رضوی تعلق گرفته است،تا اقدامات مناسبی در این خصوص انجام بگیرد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »