لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مدیرعامل بانک مسکن

( ۸ )ماموریت فراتسهیلاتی در بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن در سمینار تحلیل بازار مسکن 97 در سالن همایش های ساختمان مرکزی این بانک، ماموریت فراتسهیلاتی بانک طی 4 سال منتهی به 1400 را تشریح کرد.