لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اقتصاد کلان

( ۳ )

مختصات اقتصاد کلان سال 1396
بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته، عملکرد سیاستگذار در نرخ تورم قابل قبول بوده، همچنین رشد اقتصادی نیز در سطح متوسطی قرار داشته، اما نوسانات نرخ ارز نکته منفی کارنامه سال گذشته بوده است.

تشریح وضعیت بازار مسکن در سطح کشور
ما باید امر ساخت و تولید مسکن را در اقتصاد کلان نیز دیده و بررسی کنیم، چرا که وقتی اقتصاد کشور به سمت و سوی رکود می‌رود، سرمایه‌گذاری و تقاضای مسکونی در بازار نیز کم خواهد شد.