لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

قانون چک

( ۵ )
ابلاغ ۵ بند جدید در حوزه چک به بانک‌ها
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هموطنان منتشر و اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده را در ۵ بند عنوان کرد.


11 تغییر اصلی قانون چک
قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است.