لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید

( ۲۵ )

افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن
دکتر شایان در بازدید از مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات،علاوه بر تاکید بر افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن در دوره شیوع ویروس کرونا، ماموریت‌های جدیدی برای کارکنان این حوزه تعیین کرد.
برنامه های بانک مسکن در سال جهش تولید
مدیر عامل بانک مسکن روز گذشته در جریان بازدید از دنیای اقتصاد و دیدار با مدیرمسول روزنامه، برنامه های ویژه این بانک برای جهش تولید در بخش مسکن را تشریح کرد.

 «  ۱  ۲  ۳  »