لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازدید

( ۱۹ )برنامه های بانک مسکن در سال جهش تولید
مدیر عامل بانک مسکن روز گذشته در جریان بازدید از دنیای اقتصاد و دیدار با مدیرمسول روزنامه، برنامه های ویژه این بانک برای جهش تولید در بخش مسکن را تشریح کرد. «  ۱  ۲  »