لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

همتی

( ۵۱ )
برنامه رییس کل بانک مرکزی برای بازار مسکن
رییس کل بانک مرکزی شب گذشته با حضور در برنامه «نگاه یک» سیما، ضمن تشریح آخرین وضعیت بازارهای مالی و متغیرهای پولی کشور، اقدامات و دستور کار تعریف شده برای بخش مسکن را اعلام کرد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »