لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

همتی

( ۴۱ )


اولویت‌های نظام بانکی در سال ۹۸
رییس کل بانک مرکزی سال ۹۸ را سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی خواند و از مدیران عامل بانک‌ها خواست با پرداخت هدفمند تسهیلات، به رونق تولید کمک کنند.


آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار دولت
رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد که اشکالات سیستم توزیع باعث شده تا تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل شوک قیمتی، به تدریج ضمن ایجاد رانت باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  »