لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انسداد حساب بانکی

( ۳ )

انسداد حساب مشتریان فاقد کد شهاب از اول اردیبهشت
مشتریان بانک مسکن که در زمان افتتاح حساب اطلاعات کامل شناسایی خود را اعلام نکرده یا ناقص اعلام کرده‌اند، باید به منظور جلوگیری از انسداد حساب اطلاعات خود را تا قبل از اردیبهشت 98 نزد شعب تکمیل کنند.