لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

عملکرد بانک مسکن

( ۱ )
بهبود شاخص‌های عملکردی بانک مسکن در سال 97
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به بهبود شاخص های عملکردی این بانک در سال گذشته، رعایت بهداشت اعتباری و مبارزه با پولشویی را از اولویت های مهم بانک مسکن در سال 98 عنوان کرد.