لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

شیردل

( ۵ )
ضرورت سرمایه‌گذاری بانک مسکن در حوزه‌های نوآورانه
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن بر ضرورت مشارکت با فین‌تک‌ها (فناوری‌های مالی) در عصر کنونی تاکید کرد و گفت: اولین بحث مطرح بانکداری در دنیا، افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها است که بانک مسکن نیز باید به این حوزه ورود کند.