لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسلامی

( ۲۴ )

ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز
اسلامی با اشاره به تخصیص مرحله اول منابع صندوق توسعه برای احداث واحدهای مسکونی گفت: در برخی استان‌ها لازم است حتی تا دهک هفتم نیز برای خانه دار شدن توانمند شوند.
دستاوردهای ۴ دهه در حوزه مسکن
برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر و تامین مسکن گروه‌های کم درآمد از سیاست های این وزارتخانه است.

 «  ۱  ۲  ۳  »