لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دژپسند

( ۵۱ )


احتمال جمع‌آوری برخی از شعب بانک‌ها
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی بانک‌ها در نقاطی که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی، شاید بخشی از شعب جمع‌آوری شود.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »