لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دژپسند

( ۹ )
ایران چک جدید ۵۰۰ هزار ریالی رونمایی شد
مراسم رونمایی از اولین نسخه نسل جدید ایران چک پانصدهزار ریالی با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل سازمان تولید اسکناس و مسکوک برگزار شد.