لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

( ۲ )

تصویر بخش مسکن در لایحه بودجه 1398
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش اعداد و ارقام بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده را آنالیز و نکاتی را نیز در خصوص برخی ردیف ها تشریح کرد.