لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ساتنا و پایا

( ۱ )
ساعت کاری ساتنا و پایا در آخرین روزهای سال
بانک مرکزی ساعات کاری ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آتی) و پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی) را برای آخرین روزهای سال ۹۷ و تعطیلات رسمی اول تا چهارم فروردین ماه ۹۸ اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.