لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پژمان

( ۲ )
ضرورت تشکیل کمیته اجرایی در بافت های مورد هدف
برای جلوگیری از روند فرسایش اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها، هیات اجرایی متشکل از شهردار، معاون عمرانی استان و مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل و اختیارات لازم به این کمیته تفویض شود تا در جهت سیاست‌گذاری‌ها پیش بروند.