لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سیل زدگان

( ۶۹ )
توزیع بسته های معیشتی در استان گلستان
مدیریت شعب استان گلستان در راستای مسوولیت اجتماعی و انسان دوستانه بانک و در ادامه روند کمک و امدادرسانی به مردم آسیب دیده از سیل، اقدام به توزیع و اهداء بسته های معیشتی در بین مردم سیل زده استان در روزهای پایانی سال کرد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  »