لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

عزیزیان

( ۳ )
جزییات بسته سه وجهی بانک مسکن برای بازار
بسته سه وجهی بازار مسکن برای تحرک بخشی به «خرید و فروش های مصرفی»، «ساخت و سازهای مصرفی» و «تنظیم بازار اجاره نشینی» در مرحله پیش نهایی قرار گرفته است و از اواسط نیمه دوم امسال به اجرا در می آید.


انتصاب عضو جدید هیات مدیره بانک مسکن
در مراسمی و با حضور مدیرعامل بانک مسکن و معاون وزیر اقتصاد، معارفه دکتر مجتبی عزیزیان عضو جدید هیأت مدیره بانک مسکن در محل این بانک، برگزار شد.