لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

فناوری اطلاعات بانک مسکن

( ۱ )
افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن
دکتر شایان در بازدید از مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات،علاوه بر تاکید بر افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن در دوره شیوع ویروس کرونا، ماموریت‌های جدیدی برای کارکنان این حوزه تعیین کرد.