لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دهقان دهنوی

( ۱۷ )
فلسفه حمایت دولتی از بورس
موضوع ورود جدی دولت برای حمایت از بورس از طریق اختصاص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، این روزها به محل مناقشه موافقان و مخالفان تبدیل شده است.


چگونه اقتصاد را قوی کنیم؟
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مهمترین اولویت ها برای تحقق اقتصاد قوی، گفت: با ایجاد نهضت تسهیل صدور مجوزها شرایط برای رشد سرمایه گذاری با هدف افزایش تولید داخلی فراهم می‌شود.

جزییات بیشتر از وام اجاره مسکن
معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن در حال کار روی طرح وام اجاره مسکن است و به احتمال زیاد سود ۱۸ درصدی را اعمال خواهد کرد.راهکار انتشار دوباره اوراق رهن ثانویه
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد معتقد است مکانیزمی وجود دارد که به واسطه آن سیستم بانکی بتواند باز هم نسبت به انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار سرمایه اقدام کند.

دو راهکار تقویت تسهیلات خانه اولی‌ها
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد دو راهکار تقویت قدرت خرید تسهیلات ویژه خانه اولی‌ها را تشریح کرد و گفت: راهکار تقویت صندوق مسکن یکم را باید بیرون از این صندوق جست‌وجو کرد. «  ۱  ۲  »