لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تسویه بانکی

( ۱ )
سیستم تسویه بانکی پرداخت یاران آماده شد
معاون توسعه و نظارت شاپرک از تکمیل چرخه فعالیت پرداخت یاری با انجام تسویه بانکی خبر داد و اعلام کرد که یکی از بانک‌های خصوصی زیرساخت تسویه بانکی را برای شرکت‌های پرداخت یار آماده کرده است.