لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

صادقی اقدم

( ۳ )


هدف گذاری برای افزایش بهره وری
رییس اداره کل امور مدیریت های شعب بانک مسکن تاکید کرد که این بانک با هدف گذاری ادغام شعب غیرضروری، به دنبال افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است.