لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

گروه شرکت سرمایه گذاری مسکن

( ۶ )


تهیه طرح ارایه گواهی ضمانت ساخت به خریداران
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به سهم 40 درصدی صنعت ساختمان از مصرف انرژی در کشور، از تهیه طرحی برای ارایه گواهی ضمانت ساخت به خریداران و بهره برداران پروژه های این شرکت خبر داد.

الزامات توسعه ساخت و ساز پایدار
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اعلام الزامات توسعه ساخت و ساز پایدار در این مجموعه پروژه های این شرکت، پیشنهاداتی را در زمینه ایجاد ساز و کار لازم و اجرایی کردن فرآیند ممیزی و صدور شناسنامه انرژی برای ساختمان‌ها ارایه کرد.

شرط‌ پیش فروش بزرگترین پروژه بازآفرینی در تبریز
مدیر‌ عامل شرکت سرمایه گذاری شمالغرب درباره وضعیت ‌ساخت در بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری گفت: روند خاکبرداری ادامه دارد و با توجه به تقاضای پیش‌خرید واحدها، بعد از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی، امکان پیش‌فروش مهیا می‌شود.