لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مدیر عامل بانک مسکن

( ۲ )

تایید عملکرد بانک مسکن در فروش اموال مازاد
مدیر عامل بانک مسکن ضمن تشریح آثار مثبت و مزایای راه­ اندازی سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانک­ ها، از تایید عملکرد مطلوب این بانک در سبک­ سازی دارایی ­های ثابت خبر داد.