گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

نقش کاهشی تورم بخش مسکن در آمار کل

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
بررسی ها نشان می دهد که تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره و تورم نقطه به نقطه این بخش از تورم کل پایین تر بوده و به دلیل وزن بالای این گروه نقش کاهشی ایفا کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی گزارش آمارهای شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد که تورم بخش مسکن و اجاره در خرداد ماه به رقم 1.3 درصد رسیده است که نسبت به تورم ماهانه رقم کمتری است. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه بخش مسکن و اجاره 28.1 درصد است که این رقم نیز نسبت به رقم کلی در سطح پایین تری قرار دارد.

مرکز آمار ایران در بخش اول گزارش وضعیت نرخ تورم نقطه ای در آخرین ماه بهار را شرح داده است.منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این رقم در خرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٧,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٧.٦ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

بر اساس برآورد این نهاد، نرخ تورم نقطه ای در خرداد 1400 در مقایسه با ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش پیدا کرده که این افزایش بیشترمتاثر از رشد قیمتها در خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است. چرا که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٦٢.٣ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٥ واحد درصدی به ٤٠.٨ درصد رسیده است.

در مقایسه این نرخ در دو بافت شهری و روستایی نیز مشاهده می شود بیشترین افزایش به شهر ها تعلق داشته است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٦,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

دومین بخش در گام بعدی مورد بررسی در گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه بوده است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠٠ به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها،آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب٣.٢ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر در این ماه تورم شهر ها و روستا ها موازی یکدیگر و شانه به شانه هم افزایش پیدا کرده است.

اما بررسی نرخ تورم سالانه آخرین تصویر کلان از وضعیت تورم در خرداد ماه است.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٣,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000