نقش بانک مسکن در پیشبرد اهداف طرح جهش تولید مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک مسکن در پیشبرد اهداف طرح جهش تولید،گفت: البته نباید فقط این انتظار از بانک مسکن وجود داشته باشد بلکه شبکه بانکی باید نگاه خود را نسبت به حوزه مسکن تغییر دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

رحمت الله فیروزی پوربادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به اینکه عملکرد بانک مسکن هم در سطح ملی و هم در سطح حوزه انتخابیه مطلوب و قابل تحسین است، اظهار داشت: بر اساس آنچه که از فعالیت های بانک مسکن مشاهده کردیم خوشبختانه عملکرد مدیریت این بانک قابل قبول است.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه اینجانب شهرستان نطنز نیز از عملکرد بانک مسکن رضایتمندی وجود دارد، ادامه داد: امیدواریم همکاری های بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور در این شرایط سخت ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به طرح جهش تولید و تامین مسکن و نقش بانک مسکن در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بانک مسکن یکی از بازیگران مهم در اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن است و می تواند در قالب سیاست های جدید دولت سیزدهم در اجرای این طرح ملی، مشارکت کند و باری از دوش کشور بردارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مسکن تاکنون نقش بسیار زیادی در اجرای طرح های ملی مسکنی داشته است، بنابراین می تواند با استفاده از تجربیات طرح های گذشته در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز مشارکت قابل قبولی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بانک مسکن با تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن می تواند تاثیر بسیار زیادی در پیشبرد اجرای این طرح داشته باشد تا بخشی از فشاری که بر قشر کم درآمد و میان در آمدی جامعه ناشی از نداشتن مسکن وجود دارد، برداشته شود.

فیروزی پوربادی با تاکید بر اینکه امروز مسکن یکی از دغدغه های اصلی قشر جوان جامعه است، گفت: البته نباید فقط این انتظار از بانک مسکن وجود داشته باشد بلکه شبکه بانکی باید نگاه خود را نسبت به حوزه مسکن تغییر دهد و نباید یک نگاه صرفا اقتصادی به این موضوع داشته باشند.

وی افزود: البته در قانون جهش تولید و تامین مسکن، در خصوص نقش شبکه بانکی در تامین مالی این طرح تکالیف لازم پیش بینی شده است که امیدواریم امسال شاهد یک اتفاق مهم در تولید مسکن در کشور باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر اقدامی که بتواند به تامین مسکن جامعه کمک کند مفید است، بنابراین اقدامات بانک مسکن در این حوزه می تواند در جهت اجرای این مسوولیت سنگین بسیار مفید باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس برای قانونگذاری یا اصلاح قوانین در جهت تسهیل قوانین مربوطه به تامین مسکن خبر داد وگفت: تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز ناشی از همین نگاه مجلس به موضوع مسکن است چرا که یکی از مهمترین اولویت های مجلس شورای اسلامی محسوب می شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000