مدیرعامل بانک مسکن از پروژه‌های نهضت ملی در پردیس بازدید کرد

دکتر سید عباس حسینی با حضور در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در پردیس از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه‌های قرار گرفت.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ صبح پنجشنبه دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن به همراه محسن فاضلیان عضو هیات مدیره از مدیریت شمال شرق و شعبه مرکزی بانک مسکن در پردیس و هم‌چنین پروژه‌های نهضت ملی مسکن بازدید کرد.

این بازدید در راستای ارزیابی عملکرد شعب و بررسی پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن صورت گرفت.

دکتر حسینی در جمع کارکنان شعبه مرکزی پردیس با اشاره به اهمیت جذب منابع، گفت: شاخص جذب منابع مالی بانک باید افزایش پیدا کند و این مهم باهمت کارکنان شعب میسر می‌شود.

412661887/20/2023 12:47:34 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/07/202307100120832094_Thum.jpg

وی در این خصوص تصریح کرد: برخی از اختیارات مدیرعامل باید به روسا و معاونین شعب تفویض شود. کارکنان شعب برای جذب منابع به قدرت تصمیم‌گیری نیاز دارند که در لحظه بتوانند منافع مشتری را بی‌درنگ برآورده کنند.

دکتر سیدعباس حسینی در جریان دیدار از شعبه مرکزی بانک مسکن در پردیس، دغدغه‌ها، پیشنهادها و انتقادات کارکنان شعبه را شنید و تاکید کرد: ما سعی می‌کنیم یک‌راه ارتباطی واقعی و ثمربخش میان مدیرعامل و کارکنان شعب ایجاد کنیم. این راه ارتباطی می‌تواند بسیاری موانع بوروکراتیک را از سر راه کارکنان شعب بردارد.

وی در ادامه از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در پردیس بازدید کرد و از نزدیک موانع تسریع تحویل آپارتمان‌ها را بررسی کرد و برای رفع‌ورجوع مشکلات موجود تصمیم‌هایی اتخاذ کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000