آرشیو اخبار : اخبار مدیران


جزییات طرح بانک مسکن برای بازار اجاره
طرح بانک مسکن برای بازار اجاره و حمایت از مستاجران در حالی در بانک مسکن در دست بحث و بررسی است که مسوولان و مدیران این بانک از ارزیابی دو مسیر برای اجرای آن خبر می دهند.