آرشیو اخبار : اخبار مدیران

نحوه تعامل شعب با مشتریان بانک مسکن رصد شد
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان (Call Center) ضمن پاسخگویی به سوالات مخاطبان بانک، در جریان برخی انتقادها از عملکرد شعب قرار گرفت.