آرشیو
اقدامات ضدکرونایی بانک‌ها در دوران پاندمی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به برخی اقدامات لازم از سوی بانک‌ها در حمایت از کسب و کارها در دوران کرونا، گفت: تمدید بازپرداخت اقساط وام‌ها، یک گام اساسی است.