آرشیو


تامین مالی مهمترین پارامتر اجرای پروژه‌ها
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تهیه بسته رونق بخش مسکن در مراحل پایانی قرار دارد و هفته آینده رونمایی می شود، تدوین روش‌های متنوع تامین مالی را یکی از مهمترین شاخص‌های این بسته عنوان کرد.


خروج موقت از بحران آبی
بررسی ها نشان می دهد که دغدغه آب شرب مصرفی در بسیاری از مناطق که از آب سطحی استفاده می کنند، تا دو سال آینده برطرف شده است.

افتتاح سومین پروژه صندوق زمین و ساختمان
صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب کشور با حضور مدیرعامل بانک مسکن، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن، مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن و جمعی از مدیران و مسوولان افتتاح شد.

 «  ۱  ۲  »