آرشیو

برگزاری همایش صنعت ساختمان در شهر مقدس مشهد
به منظور جذب و ارتقاء مشتریان مرتبط با صنعت ساختمان سازی و در راستای هم افزایی بیشتر بین فعالان صنعت ساختمان و مسکن جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان های مرتبط در مدیریت شعب استان خراسان رضوی برگزار شد.