مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون خبر داد:

تعیین تکلیف ۳۹ هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه از مجموع حدود 843 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده در قالب تعاونی، 741 هزار واحد به متقاضیان تحویل شده از واگذاری 39 هزار و 600 واحد تا پایان امسال خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از روش هایی که در فرآیند اجرای پروژه های مسکن مهر به کار گرفته شد استفاده از ظرفیت تعاونی ها برای مشارکت در اجرای این پروژه ها بود، به طوری که در زمان اجرای طرح مسکن مهر ، یکی از بیشترین درخواست های تاسیس شرکت های تعاونی بود.

اما بعضا تخلف برخی از موسسین این تعاونی ها باعث شد برخی از این تعاونی ها با مشکلاتی مواجه شوند و برخی از پروژه های مسکن مهر این نوع از تعاونی ها بلاتکلیف بماند.

در همین زمینه یعقوب رستمی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، با تشریح آخرین وضعیت پروژه های تعاونی های مسکن مهر ، گفت: مجموع پروژه های مسکن مهر حدود 2 میلیون و 200 هزار واحد است که یک سوم از این واحدها یعنی حدود 843 هزار واحد در قالب تعاونی های مسکن مهر ساخته شده اند.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر تا کنون بالغ بر 741 هزار و 190 پروژه به متقاضیان واگذار شده است، افزود: در حال حاضر بیش از 101 هزار و 620 پروژه مسکن مهر که در قالب تعاونی ها ساخته شده اند به متقاضیان تحویل نشده است.

وی درباره تعیین تکلیف پروژه های تعاونی های مسکن مهر نیز گفت: از تعداد بالغ بر 101 هزار و 620 واحد مسکن مهر ی که توسط تعاونی های مسکن مهر ساخته شده و هنوز به متقاضیان واگذار نشده است 39 هزار و 600 واحد در مرحله بیش از 80 درصد فیزیکی قرار دارند که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال مشروط بر تکمیل آورده از سوی متقاضیان واگذار می شود.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر تعاونی از نظر ساخت و تحویل نسبت به پروژه های غیرتعاونی از شرایط بهتری برخوردارند، گفت: علاوه بر این، تعداد پرونده های دارای مشکلات حقوقی تعاونی های مسکن مهر ، کمتر از مشکلات پروژه‌های مسکن مهر غیرتعاونی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشکلات حقوقی برخی تعاونی های مسکن مهر ، ادامه داد: از مجموع واحدهای مسکن مهر واگذار نشده در قالب تعاونی های مسکن مهر ، حدود 62 هزار واحد مسکونی دارای مشکلات حقوقی هستند.

رستمی گفت: تخلفات اعضای هیأت مدیره تعاونی یا کم کاری در فرایند اجرای پروژه ها از جمله مشکلات حقوقی تعاونی های مسکن مهر هستند.

مدیر کل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: وظیفه وزارت تعاون رسیدگی به ارکان بازرس، مجمع و هیأت مدیره تعاونی ها است و کم کاری و تخلفات اعضای هیأت مدیره این تعاونی ها باید در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000