معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

سکونت ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده شهری کشور

هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: ۱۰ میلیون جمعیت در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور ساکن هستند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری در ستاد بازآفرینی شهری در کرمان، اظهار داشت: در گذشته برای بافت‌های فرسوده شهرهای کشور در تهران تصمیم می‌گرفتیم که بازخورد آن منفی می‌شد.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، بیان داشت: دولت وارد حوزه مسکن شد و فاجعه اتفاق افتاد بنابراین برنامه بازآفرینی شهری را با رویکرد محله محوری ارائه کردیم.
وی ادامه داد: برنامه ملی بازآفرینی در قالب توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محله، کاربری، خدمات زیربنایی و نوسازی مسکن اجرا می‌شود.
عشایری افزود: ۱۰ میلیون جمعیت در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور ساکن هستند و سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ۲۷۰ محله در راستای اجرای طرح ملی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری مصوب شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: برنامه اقدام مشترک نداشتیم و هر کدام ساز خودمان را می‌زدیم اما ستاد بازآفرینی شهری برنامه‌های متفرقه در محله‌های مورد هدف را تجمیع می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت برای شتاب‌دهی تمام دارایی دولت که اراضی دولتی است را در اختیار طرح ملی بازآفرینی شهری قرار می‌دهد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000