آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می دهد

رشد ۱۷ درصدی منابع صندوق پس انداز مسکن

آمارهای پولی و بانکی نشان می دهد که در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل منابع صندوق پس انداز مسکن به میزان 17 درصد رشد داشته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی در آبان ماه را منتشر کرد. این گزارش آمارهای مهمی نظیر دارایی و بدهی بانک ها، دارایی و بدهی بانک مرکزی، نقدینگی و سپرده ها را در بر دارد. یکی از بخش های این گزارش در بخش سپرده های قرض الحسنه پس انداز، «منابع صندوق پس انداز مسکن» است. بررسی ها نشان می دهد که در آبان ماه این رقم به سطح 8.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع صندوق پس انداز مسکن در آبان ماه سال 95 در سطح 4.6 هزار میلیارد تومان قرار داشت، که تا آبان سال 96 سطح این منابع به رقم 7.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. طی سال گذشته نیز 17 درصد به این منابع افزوده شد، تا روند صعودی جذب این منابع در سال جاری تداوم داشته باشد. افزایش سرمایه گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، نشان می دهد که سپرده گذاران حتی در شرایطی که برخی بازارها نظیر ارز و طلا، دارای بازدهی بالایی هستند، به سپرده گذاری صندوق پس انداز مسکن، به عنوان یک نوع سپرده گذاری امن و بلندمدت نگاه می کنند.
بانک مرکزی در کنار این آمار، رقم نقدینگی در آبان ماه سال جاری را نیز به روز کرد. آمارها نشان می دهد که این رقم در ماه دوم پاییز به سطح 1725 هزار میلیارد تومان رسیده است. سطح نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 21.1 درصد رشده کرده است. در آبان ماه سال قبل، رشد نقدینگی در سطح 22.6 درصدی قرار داشت. دو بخش پول و شبه پول، اجزای اصلی نقدینگی را تشکیل می دهند. پول، معادل اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری است، اما شبه پول معادل سپرده های غیردیداری اعم از قرض الحسنه و مدت دار است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که حجم پول در اقتصاد کشور به رقم 244 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال قبل افزایش 43 درصد را ثبت کرده است. همچنین سطح شبه پول نیز به 1480 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش این رقم نیز نسبت به سال قبل 18.1 درصد بوده است. این موضوع حاکی از آن است که همچنان در اقتصاد کشور، رشد پول نسبت به شبه پول بیشتر بوده است. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش رشد پول نسبت به رشد شبه پول، باعث می شود که ظرفیت ایجاد تورم از سوی نقدینگی بیشتر باشد. به بیان دیگر، افزایش نسبت پول به شبه پول، باعث می شود که پتانسیل تورمی ایجاد شده توسط نقدینگی تخلیه شود. به نظر می رسد که جرقه این کار در سال جاری با نوسانات نرخ ارز در نیمه سال جاری آغاز شد و تا پایان سال جاری نیز با شدت کمتر تداوم داشته است.
بانک مرکزی در این گزارش، آمار کل سپرده بخش غیردولتی را نیز منتشر می کند. بر اساس این آمار کل سپرده ها تا پایان سال جاری به رقم 1679 هزار میلیارد تومان رسیده است. این سپرده ها در هفت ماه نخست سال جاری به میزان 13 درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد سپرده ها در هفت ماه نخست سال قبل به میزان 14.4 درصد ثبت شده بود. این موضوع گویای این مطلب است که رشد سپرده بانک ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000