آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد

کاهش تورم مسکن در بهمن ماه

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در دومین ماه زمستان تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش مسکن کاهش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش تورمی در بهمن ماه سال جاری را منتشر کرده و بخشی از این گزارش آمار تورمی بخش مسکن را به تصویر کشیده است. آمارها نشان می دهد که شاخص بهای گروه مسکن در دی ماه به رقم 128 واحد رسیده است. بر اساس آمارهای این گزارش تورم ماهانه بخش مسکن در بهمن ماه در سطح 0.3 ثبت شده است. این رقم در دی ماه سال جاری 1.1 درصد گزارش شده بود، که نشان از کاهش نرخ تورم ماهانه دارد. همچنین آمارها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در دی ماه در سطح 24.2 درصد قرار داشت که این رقم نیز در بهمن ماه به سطح 23.7 درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سومین آماری که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در 12 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این آمار را می توان تورم متوسط عنوان کرد. تورم متوسط بخش مسکن در دی ماه سال جاری به میزان 14.2 درصد گزارش شده بود، این رقم در بهمن ماه سال جاری به سطح 17.3 درصد رسیده است. البته این افزایش سطح تورم متوسط طبیعی است، زیرا نرخ تورم متوسط دارای حافظه 24 ماهه بوده و در نتیجه کاهش سطح شاخص قیمت مسکن با یک وقفه به تورم متوسط منتقل می شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این موضوع است که کاهش تورم معادل با کاهش سطح عمومی قیمت ها نیست. هنگامی که عنوان می شود نرخ تورم کاهش یافته به این شکل است که سرعت افزایش سطح عمومی قیمت ها و سطح قیمت های بخشی کاهش یافته است. تورم بخش مسکن از دو بخش اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی تشکیل شده است، اما عمده وزن آن بر اساس تغییرات اجاره است. کاهش نرخ تورم مسکن به دلیل وزن بالای می تواند در روند نرخ تورم کل نیز اثر گذار باشد، در گزارش مرکز آمار ایران وزن بخش مسکن 31 درصد است و این نشان می دهد که حدود یک سوم تغییرات تورم کل، در بخش مسکن رقم می خورد. بر اساس گزارش حاضر، به طور کلی در بهمن‌ماه تورم مصرف کننده در بازه زمانی ماهانه و نقطه‌به‌نقطه افزایش کم‌دامنه‌ای را تجربه کرده است. شاخص بهای مصرف‌کننده در بهمن ماه به رقم 158.1 رسیده که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش را ثبت کرده است. تورم ماهانه دی‌ماه ۲ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه بهمن نسبت به دی‌ماه روند افزایشی را ثبت کرده است؛ اما این افزایش به مقدار قابل‌توجهی نیست. یکی از دلایل کند بودن روند تورمی، نیز تورم پایین بخش مسکن بوده است، زیرا با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال، تقاضا برای خرید کالاها افزایش می‌یابد، عموما سطح قیمت‌ها با یک نوسان قیمتی روبه‌رو است، این در حالی است که در بازار مسکن این روند بالای تورمی مشاهده نمی شود. دیگر آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور به سطح 42.3 درصد رسیده است. این در حالی است که در دی‌ماه این رقم 39.6 درصد گزارش شده بود. علاوه‌بر این آمارهای این گزارش نیز نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه نرخ تورم متوسط نیز به رقم 23.5 درصد رسیده است. این رقم در دی‌ماه به 20.6 درصد گزارش شده بود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000