بررسی دو پروژه جدید در گروه سرمایه گذاری مسکن

دو پروژه جدید مربوط به شرکت های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن در کمیته معماری این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، بیست و ششمین جلسه کمیته معماری شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، دو پروژه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ مسکن شمال غرب و سرمایه‌گذاری مسکن جنوب بررسی شد.

گروه سرمایه گذاری مسکن طی بیش از یکسال اخیر با ایجاد کمیته معماری، تمام پروژه های جدید را در این کمیته مورد بررسی قرار می دهد تا ضمن بررسی توجیه اقتصادی، نقاط ضعف فرایند اجرای پروژه را با حضور معماران و کارشناس امر شناسایی و برطرف کند.

در این نشست مدیران عامل شرکت های شمال غرب و مسکن جنوب نیز حضور داشتند. با توجه به این‌که پروژه لاله گلشهر زنجان متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب است، یاسمی مدیر عامل به همراه معاون و برخی از مدیران این شرکت نیز در این جلسه حاضر شده و نظرات کارشناسی خود را ارایه کردند.

پس از بررسی وضعیت معماری ارایه شده توسط اعضای کمیته، علی رغم زیبایی طرح ، ولی مورد تأیید قرار نگرفت و مقرر شد طرح های جایگزین جدیدی با توجه به کلاس اقتصادی پروژه با در نظر گرفتن سهولت و سرعت اجرا همچنین کاهش هزینه در طراحی لحاظ شود.

پروژه مسکونی لاله گلشهر زنجان، در قطعه زمین موجود در جوار پروژه گلشهر واقع شده است. این پروژه با مساحت846 متر مربع با زیربنای کل 7342 در 12 طبقه و 9 طبقه مسکونی با استعداد 40 واحد مسکونی در صورت اصلاح طرح و رفع نقاط ضعف، احداث خواهد شد.

در ادامه این جلسه نیز طرح معماری ایوان اهواز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب با حضور مدیر عامل و معاون این شرکت و همچنین مشاور طراح این پروژه مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت. در نهایت کلیات طرح البته با لحاظ نکات اصلاحی جهت بهبود کیفیت طرح مورد تأیید قرار گرفت.

پروژه مسکونی ایوان اهواز، در بلوار نفت اهواز با مساخت 12.783 متر مربع و زیربنای کلا 40.479 متر مربع در 5 بلوک 3 الی 11 طبقه و استعداد 115 واحد مسکونی احداث خواهد شد.

یکی از رویکردهای گروه سرمایه گذاری مسکن در دوره مدیریت جدید علاوه بر «توسعه کمّی» پروژه ها، توجه به موضوع کیفیت پروژه ها است که کمیته معماری نیز با همین هدف تشکیل شده است.

یکی از ویژگی های ایجاد کمیته معماری در گروه سرمایه گذاری مسکن، بررسی دقیق پروژه ها پیش از ورود به مرحله اجرا است که باعث می شود پس از رفع نواقص در حوزه های مختلف از فرایند نقشه اولیه تا اجرا، به کیفیت پروژه نیز توجه شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000