لیست اخبار

یک تغییر جزیی در ضوابط حساب‌های ممتاز
مقررات ناظر بر واگذاری اوراق تسه به دارندگان حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک مسکن تغییری نکرده و تنها رعایت کف ۵۰ هزارتومانی سپرده به آن افزوده شده است.


برنامه تسهیلات دهی سال 98 بانک مسکن
برنامه تسهیلات دهی بانک مسکن در سال 98 با برنامه ای که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای عرضه مسکن در سال آینده تدارک دیده است، همراستا خواهد بود.


توصیه های قدیمی ترین مدیرعامل بانک مسکن
مراسم ویژه هشتادمین سالروز تاسیس بانک مسکن سه شنبه شب در تهران با حضور مدیران عامل قدیمی، بازنشستگان بانک و همچنین مجموعه مدیران ارشد فعلی بانک مسکن در کنار مسولانی از شبکه بانکی و دستگاه های دولتی برگزار شد.