لیست اخبار


مزیت اصلی افتتاح حساب قرض الحسنه
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تشریح مزایای حساب قرض الحسنه در این بانک، انگیزه اصلی از افتتاح این حساب را مشارکت مردم در اجرای برنامه های انسان دوستانه عنوان کرد.

سفر رحیمی انارکی به خراسان شمالی
درجریان سفر دکتر روحانی رییس جمهور محترم به استان خراسان شمالی، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن به همراه اعضای هیات مدیره و تعدادی از مدیران امور این بانک از شعب بانک مسکن در استان خراسان شمالی بازدید کرد.افزایش تولید مسکن اولین اولویت دولت
علیم یارمحمدی با تاکید بر اینکه افزایش تولید مسکن برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا باید نخستین اولویت دولت باشد، گفت: افزایش ساخت مسکن می تواند باعث افت قیمت در این بازار شود.