لیست اخبار


«محمودزاده»، نماینده وزیر در مجامع شرکت‌ها
وزیر راه و شهرسازی ، محمودزاده معاون مسکن و ساختمان را به عنوان نماینده خود برای حضور در جلسات مجامع شرکت‌ها و سازمان‌های بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط معرفی کرد.