لیست اخبار

بانک مسکن بر سکوی چهارم ایستاد
در مراسم اختتامیه دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان شبکه بانکی استان کردستان با حضور معاون استاندار و مدیران بانک های دولتی و خصوصی استان بانک مسکن بر سکوی چهارم ایستاد.
افت سرانه آب در دسترس
افزایش جمعیت و پدیده گرمایش جهانی در سطح دنیا موجب شده است که سرانه آب در دسترس کاهش یابد، بنابراین نیاز است که با ابتکارهای جدید از این ذخیره حیاتی محافظت شود.