آرشیو اخبار : سایر اخباراقدام وزارت راه و شهرسازی برای شکست احتکار و سوداگری
وزیر راه و شهرسازی با اشاره با یکی از روش‌های در پیش گرفته شده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن مبنی بر ارائه زمین به مردم برای ساخت واحدهای یک طبقه گفت: این اقدام بی‌سابقه در سالیان گذشته، تاثیر قابل توجهی در شکستن احتکار و سوداگری دارد.