بازدید مدیرعامل بانک مسکن از مدیریت امورفناوری اطلاعات وارتباطات(گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011106483934633_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011106528281104_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011101229518974_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011102534572281_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011102572956201_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011102485753896_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011102526932762_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2020/11/202011108475167661_Thum.jpg Bank Maskan

ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000