نخستین نشست دکتر خاندوزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی(گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۰/۰۷/۱۸

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106748968309_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106743378417_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106806357860_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106797786693_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106690274449_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106719714544_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106629717293_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106661952333_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106667542224_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110106571582422_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2021/10/202110105932804871_Thum.jpg Bank Maskan

ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000