حضور مدیران و کارکنان بانک مسکن در راهپیمایی روز قدس(گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۰۲/۱۰

https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204102342084207_Thum.jpg Bank Maskan
حضور عضو هیات عامل در راهپیمایی روز قدس

حضور عضو هیات عامل در راهپیمایی روز قدس

حضور عضو هیات عامل در راهپیمایی روز قدس https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204102351400692_Thum.jpg Bank Maskan
حضور عضو هیات مدیره بانک در راهپیمایی روز قدس

حضور عضو هیات مدیره بانک در راهپیمایی روز قدس

حضور عضو هیات مدیره بانک در راهپیمایی روز قدس https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204102377673182_Thum.jpg Bank Maskan
مراسم روز قدس مدیریت شعب  بانک مسکن استان کرمان

مراسم روز قدس مدیریت شعب بانک مسکن استان کرمان

مراسم روز قدس مدیریت شعب بانک مسکن استان کرمان https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204107090310209_Thum.jpg Bank Maskan
مراسم روز قدس مدیریت کرمان

مراسم روز قدس مدیریت کرمان

مراسم روز قدس مدیریت کرمان https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204104503344401_Thum.jpg Bank Maskan
حضور عضو هیات عامل در راهپیمایی روز قدس

حضور عضو هیات عامل در راهپیمایی روز قدس

حضور عضو هیات عامل در راهپیمایی روز قدس https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204102368356696_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس - مدیریت شعب خراسان جنوبی

راهپیمایی روز قدس - مدیریت شعب خراسان جنوبی

راهپیمایی روز قدس - مدیریت شعب خراسان جنوبی https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204105910646405_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس 1401 https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204109511528628_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس 1401 https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204109630220655_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس 1401 https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204109638978151_Thum.jpg Bank Maskan

https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204105893477790_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس در کردستان

راهپیمایی روز قدس در کردستان

راهپیمایی روز قدس در کردستان https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204105717209882_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس در اهواز

راهپیمایی روز قدس در اهواز

راهپیمایی روز قدس در اهواز https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204100355536020_Thum.jpg Bank Maskan
راهمپیمایی روز قدس در کرمانشاه

راهمپیمایی روز قدس در کرمانشاه

راهمپیمایی روز قدس در کرمانشاه https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204104151016619_Thum.jpg Bank Maskan
راهپیمایی روز قدس -مدیریت شعب خراسان رضوی

راهپیمایی روز قدس -مدیریت شعب خراسان رضوی

راهپیمایی روز قدس -مدیریت شعب خراسان رضوی https://www.hibna.ir/media/Image/2022/04/202204100959226245_Thum.jpg Bank Maskan

ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000